מבחן חוק הטיס

מבחן
חומרי עזר
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/aviation_law_regulations
דילוג לתוכן